VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
1.714.513
văn bản qua mạng
giữa 915 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 14:54 ngày 01/12/2020)