VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 2 Tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
4.343.563
văn bản qua mạng
giữa 944 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 15:59 ngày 26/02/2024)