VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
1.530.494
văn bản qua mạng
giữa 896 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 11:53 ngày 13/08/2020)