VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
1.461.906
văn bản qua mạng
giữa 896 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 19:05 ngày 14/07/2020)