VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 10 Tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
3.898.900
văn bản qua mạng
giữa 936 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 15:59 ngày 02/10/2023)