VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
4.812.758
văn bản qua mạng
giữa 826 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 15:59 ngày 13/07/2024)