VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
4.102.471
văn bản qua mạng
giữa 940 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 15:59 ngày 04/12/2023)