VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
4.636.374
văn bản qua mạng
giữa 947 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 15:59 ngày 25/05/2024)