VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 3 Tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
294.176
văn bản qua mạng
giữa 388 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 21:02 ngày 17/03/2018)