VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 10 Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
52.357
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 23:50 ngày 28/10/2020)