VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 10 Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
10.432
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 00:19 ngày 29/10/2020)