VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 10 Sở Ngoại vụ - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
12.485
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 00:41 ngày 29/10/2020)