VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 1 Sở Ngoại vụ - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
8.722
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 15:45 ngày 24/01/2020)