VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Sở Ngoại vụ - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
8.064
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 04:48 ngày 13/12/2019)