VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Sở Ngoại vụ - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
11.478
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 12:58 ngày 13/08/2020)