VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 Sở Ngoại vụ - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
10.513
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 10:31 ngày 07/06/2020)