VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 9 Sở Tài chính - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
67.765
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 13:39 ngày 27/09/2020)