VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Sở Tài chính - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
63.159
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 19:32 ngày 14/07/2020)