VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 10 Sở Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
47.012
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 00:26 ngày 29/10/2020)