VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 1 Sở Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
31.493
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 19:53 ngày 27/01/2020)