VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 Sở Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
38.266
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 10:11 ngày 07/06/2020)