VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Sở Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
42.520
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 12:46 ngày 13/08/2020)