VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
22.493
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 10:51 ngày 07/06/2020)