VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
24.805
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 13:11 ngày 13/08/2020)