VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 1 Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
18.263
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 20:37 ngày 27/01/2020)