VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 10 Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
15.338
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 11:33 ngày 15/10/2019)