VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 10 Sở Tư pháp - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
18.338
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:21 ngày 29/10/2020)