VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Sở Tư pháp - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
6.820
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 22:51 ngày 23/05/2019)