VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 10 Sở Tư pháp - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
9.432
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 12:05 ngày 15/10/2019)