VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 10 UBND thị xã Buôn Hồ - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
15.237
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 11:13 ngày 15/10/2019)