VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 10 UBND thị xã Buôn Hồ - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
23.712
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 00:33 ngày 29/10/2020)