VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 UBND thị xã Buôn Hồ - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
13.193
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 11:16 ngày 26/06/2019)