VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 UBND huyện Buôn Đôn - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
23.680
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 16:03 ngày 01/12/2020)