VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 UBND huyện Buôn Đôn - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
19.519
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 12:15 ngày 06/06/2020)