VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 10 UBND huyện Cư M'gar - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
9.613
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 10:45 ngày 15/10/2019)