VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 UBND huyện Ea H'leo - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
19.530
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 15:29 ngày 01/12/2020)