VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 UBND huyện Krông Bông - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
24.674
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 15:17 ngày 01/12/2020)