VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 1 UBND huyện Krông Bông - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
16.963
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 22:18 ngày 27/01/2020)