VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 UBND huyện Krông Bông - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
13.762
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 06:36 ngày 19/08/2019)