VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 UBND huyện Krông Bông - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
6.907
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 07:45 ngày 18/07/2018)