VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 10 UBND huyện Krông Bông - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
14.809
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 10:49 ngày 15/10/2019)