VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 UBND huyện Krông Bông - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
41.249
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 07:49 ngày 17/05/2022)