VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 UBND huyện Krông Bông - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
15.988
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 04:18 ngày 13/12/2019)