VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 11 UBND huyện Krông Bông - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
9.067
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 17:21 ngày 15/11/2018)