VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 UBND huyện Krông Pắc - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
44.884
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 08:41 ngày 17/05/2022)