VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 10 UBND huyện Krông Pắc - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
24.854
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 00:53 ngày 29/10/2020)