VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 UBND huyện Krông Pắc - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
22.937
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 13:10 ngày 13/08/2020)