VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 UBND huyện Krông Pắc - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
20.902
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 10:49 ngày 07/06/2020)