VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 UBND huyện Lắk - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
21.959
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 11:57 ngày 13/08/2020)