VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 2 Tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
1.870.617
văn bản qua mạng
giữa 917 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 18:26 ngày 25/02/2021)