VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 Tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
2.111.009
văn bản qua mạng
giữa 923 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 11:18 ngày 20/06/2021)