VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
2.030.298
văn bản qua mạng
giữa 918 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 23:59 ngày 14/05/2021)