VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
2.233.392
văn bản qua mạng
giữa 925 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 02:29 ngày 05/08/2021)