VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 4 Tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
1.973.612
văn bản qua mạng
giữa 915 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 21:44 ngày 16/04/2021)