VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
57.644
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 16:57 ngày 18/01/2021)