VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 1 Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
12.052
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 17:30 ngày 18/01/2021)