VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 1 Sở Ngoại vụ - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
13.810
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 17:52 ngày 18/01/2021)