VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
33.401
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 00:01 ngày 15/05/2021)