VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 1 Sở Tư pháp - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
20.842
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 18:38 ngày 18/01/2021)