VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 UBND huyện Krông Bông - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
29.955
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 10:30 ngày 20/06/2021)