VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 1 UBND huyện Krông Pắc - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
26.897
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 18:05 ngày 18/01/2021)