VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 UBND huyện Lắk - tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi
42.322
văn bản qua mạng
giữa 1 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 07:54 ngày 17/05/2022)